هاست سي پنل ایران
هاست سي پنل
 • Product 1

  پلن اول

  • یک گیگ فضای هاست
   یک گیگ ترافیک ماهانه
   2 اکانت ftp
   20 اکانت ایمیل
   5 دیتابیس
   5 ساب دامین
   2 پارک دامین
   2 ادون دامین
   پشتیبانی 24 ساعته آنلاین دارد
   پشتیبانی از طریق تیکیت دارد
   نصب وردپرس دارد
   نصب جوملا
   پشتیبانی و نصب قالب (وردپرس) دارد
   تخفیف در قالب های کلکسیون طراحی (وردپرس ) دارد
   قالب رایگان وردپرس دارد


   سه ماهه240000 ریال
   شش ماهه 480000 ریال
   یکساله 850000 ریال
  فقط
  85,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلن دوم

  • دو گیگ فضای هاست
   دو گیگ ترافیک ماهانه
   4 اکانت ftp
   40 اکانت ایمیل
   10 دیتابیس
   10 ساب دامنه
   4 پارک دامین
   3 ادون دامین
   پشتیبانی 24 ساعته آنلاین دارد
   پشتیبانی از طریق تیکیت دارد
   نصب وردپرس دارد
   نصب جوملا
   پشتیبانی و نصب قالب وردپرس دارد
   تخفیف در قالب های کلکسیون طراحی ( وردپرس) دارد
   قالب رایگان وردپرس دارد


   سه ماهه 350000 ریال
   شش ماهه 750000 ریال
   یکساله 1300000 ریال
  فقط
  125,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلن سوم

  • پنج گیگ فضای هاست
   پنج گیگ ترافیک ماهانه
   6 اکانت ftp
   60 اکانت ایمیل
   15 دیتابیس
   15 ساب دامنه
   8 پارک دامین
   7 ادون دامین
   پشتیبانی 24 ساعته آنلاین دارد
   پشتیبانی از طریق تیکیت دارد
   نصب وردپرس دارد
   نصب جوملا
   پشتیبانی و نصب قالب وردپرس دارد
   تخفیف در قالب های کلکسیون طراحی ( وردپرس) دارد
   قالب رایگان وردپرس دارد


   سه ماهه 600000 ریال
   شش ماهه 1200000 ریال
   یکساله 2100000 ریال
  فقط
  210,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلن چهارم

  • ده گیگ فضای هاست
   ده گیگ ترافیک ماهانه
   15 اکانت ftp
   70 اکانت ایمیل
   20 دیتابیس
   20 ساب دامنه
   10 پارک دامین
   10 ادون دامین
   پشتیبانی 24 ساعته آنلاین دارد
   پشتیبانی از طریق تیکیت دارد
   نصب وردپرس دارد
   نصب جوملا
   پشتیبانی و نصب قالب وردپرس دارد
   تخفیف در قالب های کلکسیون طراحی ( وردپرس) دارد
   قالب رایگان وردپرس دارد


   سه ماهه 870000 ریال
   شش ماهه 1740000 ریال
   یکساله 3000000 ریال
  فقط
  300,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  پلن طلائی

  • سی گیگ فضای هاست
   ترافیک ماهانه نامحدود
   اکانت ftp نامحدود
   اکانت ایمیل نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ساب دامنه نامحدود
   پارک دامنه نامحدود
   ادون دامین نامحدود
   پشتیبانی 24 ساعته آنلاین دارد
   پشتیبانی از طریق تیکیت دارد
   نصب وردپرس دارد
   نصب جوملا
   پشتیبانی و نصب قالب وردپرس دارد
   تخفیف در قالب های کلکسیون طراحی ( وردپرس) دارد
   قالب رایگان وردپرس دارد


   سه ماهه 1050000 ریال
   شش ماهه 2100000 ریال
   یکساله 4000000 ریال
  فقط
  400,000/mo
  سفارش دهید